ÜRÜNLERİMİZ

2200 Litre Jaklı Sistem Yer Altı Konteyneri

2200 Litre Jaklı Sistem Yer Altı Konteyneri

2200 LT. KAPASİTELİ JAKLI ( İKİLİ ) YER ALTI

ÇÖP DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1 Yeraltı konteynerı; hidrolik jaklı, mekanik kaldırma sistemine sahiptir.

1.2 Sistem yerinde çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

1.3 Sistem inşaat  (beton  soket)  ve  mekanik  (jaklı  kaldırma  mekanizması  ve  bacalı konteyner taşıyıcı aksamı) işlerden oluşmaktadır.

1. BETON SOKET :

1.1 Sistemin yeraltında kalan bölümü (beton dış soket); mekanik sistemin içinde korunduğu, konteynerlerin yeraltında sabit olan kısmıdır.

1.2 Beton   dış   soket   iç   ölçüleri   en az; En x Boy x Yükselik =1400mm x 2300mm x 1800mm  olacaktır   ve   detaylar   projede gösterildiği gibidir.

1.3 Asgaride; yüksek  dayanımlı  C  35  betonu  ve  en fazla 150  mm  göz  aralıklarıyla  en az 8mm çaplı nervürlü inşaat demiri kullanılacaktır.

1.4 Beton  dış  soket  duvar  kalınlıkları  (taban  dahil)  en az 120 en çok 135 mm  olmalıdır,

1.5 Beton soket monoblok (tek parça) olmalı ve sıvı geçirmezliği %100 olmalıdır.

2. MEKANİK İŞLER :

2.1 Genel özellikler

Yeraltı  konteyner  sistemi  hidrolik gücünü jak ve  hortum bağlantısı vasıtası ile  araçtan  manuel  kumandalı  olarak  alacak  ve  hareket  eden  platform  sayesinde  çöp konteynerlerinin yer seviyesine çıkartılması sağlanacaktır. Boşaltma işi bitince çöp konteynerleri tekrar yer altına indirilecek şekilde olacaktır.Konteynerin yukarı aşağı hareketini sağlamak için jak giriş yeri; sistemin uygun yerine bağlanmalı, su, vb sıvılardan izole edilerek, kapaklı ve kilitli jak kutusu ile muhafaza altına alınacaktır. Sisteme kolay bakım yapılabilecek şekilde mekanizma sökülüp takılabilecektir.

.Sistemin yeraltında kalan bölümü (Metal iskelet)

Metal yüzeyler korozyona karşı elektrostatik toz boya  ile boyanacaktır. İç kabinin yerüstüne dengeli bir şekilde çıkıp, iş bitiminde tekrar dengeli bir şekilde inmesi sağlanacaktır.İskelet en az 60 mm x 60 mm ve 6 mm kalınlığında köşebentten imal edilecektir. Burulmaya ve eğilmeye karşı dayanıklı olacaktır. Metal iskelet beton sokete sabitlenerek mesnetlendirilmiş olacaktır.

2.2 Sistemin hareketli bölümü ( taşıyıcı sistem )

Sistemin  bu  kısmı  konteynerlerin  içinde  bulunduğu  ve  yer  üstüne  çıkıp  inen hareketli taşıyıcı kısımdır.En az 40mm x 60mm x 3mm profil ile imal edilecektir.  Burulmaya ve eğilmeye karşı  dayanıklı olacaktır.Hareket mekanizması hidrolik olacak ve sıdırmazlıkları sağlanmış olacaktır. Hareketli (taşıyıcı) sistemin zemini en az 2 mm galvaniz saçtan üretilmiş olmalı, dış sokette oluşabilecek sızıntı sularını temizlemek amacı ile zemin kolay açılır-kapanır şekilde olacaktır.Konteynerin yukarı aşağı hareketi hidrolik sistem tarafından sağlanacaktır. İç kabin sisteminin hareketi için hassas ayarlı çek valf kullanılacaktır. Sistemin kaldırma ünitesi çalışma gücünü çöp toplama aracından hidrolik hortum ve jak vasıtası ile alacaktır.Hareketli (taşıyıcı) sistemin zeminine atık (çöp) konteynerini sabitlemek için alt zemininde     tekerlek  yolu  bulunmalı,  su  sızdırmazlığı  ve  ses  izolasyonu sağlanacaktır.Hareketli (taşıyıcı) sistemin ölçüleri, dış soket ölçülerine ve 2 adet en az 800 lt standart çöp konteyner girecek ve dolu vaziyette taşıyacak şekilde uygun olacaktır.Sistemin hareket mekanizmasında oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda yerüstüne çıkışı manuel olarak sağlanacaktır. Hidrolik sistem borusu dikişsiz soğuk çekme borudan imal edilecek, en az 180 bar basınca dayanacaktır. Rot krom kaplama olacaktır.

2.3 Sistemin Çöp Atma Bacası ve Yürüme Platformu

Üst   platform,   üzerinde  insanların   yürüyebileceği   sağlamlıkta,  korozyona  ve darbelere karşı dayanıklı olacak şekilde, minimum 3,00 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı baklavalı saçtan imal edilecektir.Yürüme  Platformu,  yağmur  suyu  ve  yer  yüzeyinden  gelecek  diğer  suları  içeri almayacak, beton soketi üstten kapatacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Bu bağlamda beton soket ile yürüme platform  arasında boşluk kalmaması için conta v.b. malzeme kullanılarak sızdırmazlık sağlanacaktır. Sistem üzerine yağan yağmurun, içeri sızmaması için sistem yürüme platformunun üzerinde suyu tahliye edebilecek düzeyde, orta nokta olan çöp atma bacalarından itibaren sabit bir eğim ile zemin sıfırlanacak şekilde ayarlanmalıdır. Sistemin yerüstünde kalacak kısımında atıkların atılması için en az 900 mm yüksekliğinde ve 600mm x 700mm ebatlarında çöp atma bacaları bulunmalıdır. Çöp atma bacaları en az 2 mm kalınlığında saçtan üretilecek , tüm dış yüzeyler elektrostatik boya ile kaplanacaktır.Boya rengi ayrıca idare tarafından belirlenecektir. İç konteyner başına 1 adet olmak üzere toplam 2 adet çöp atma bacası bulunacaktır. Çöp atma baca kapakları elle ve ayakla basıldığı zaman açılacak şekilde (pedal) dizayn edilecek olup darbe ve çevre şartlarına dayanıklı elektrostatik boyalı saçtan yapılacaktır. Çöp atma bacası açma pedalı en az 4 mm kalınlıkta, galvaniz kaplama, baklava desenli saçtan olacaktır.

3. SİSTEMİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ (GİYDİRME):

3.1 Çöp atma bacasının yüzeylerinde, idarenin logosu, uyarı güvenlik ve çöpün cinsini belirten işaret etiketleri  olmalıdır.

Diğer Ürünler